Regels en afspraken

 • Wegbrengen en ophalen:
  - Het is voor ouders, of anderen die kinderen wegbrengen of ophalen, niet toegestaan om in de kleedkamers te komen. U kunt wachten in de gang of in de kantine. Als u de leiding wilt spreken, kunt u via de deur in de kantine de zaal in. Uitzondering hierop zijn de groepen waarbij kinderen niet zelfstandig kunnen omkleden op zaterdag.
  - Kijken bij het raam is alleen de eerste en laatste 5 minuten van de les toegestaan. Dit kan de kinderen afleiden, waardoor het voor de leiding lastig wordt om de les rustig en veilig te starten en af te sluiten. We organiseren een of twee keer per seizoen een kijkles, dan bent u van harte welkom om in de zaal mee te kijken. 

 • Afmelden voor een les:
  - Als u of uw kind een keer niet kan komen, kunt u via WhatsApp afmelden bij de leiding. Vanwege privacyredenen staan hun telefoonnummers niet op deze website vermeld, maar u kunt hen persoonlijk het nummer vragen.
  - Wij willen u vragen om WhatsApp alleen te gebruiken bij afmeldingen. Voor andere vragen of bijzonderheden graag e-mailen, of de leiding persoonlijk benaderen voor of na de les.

   

Mochten er nog andere vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u e-mailen naar het secretariaat, via info@gymvereniginggendringen.nl

Privacy en Veilig Sportklimaat

Tijdens onze ledenvergadering in maart 2018 hebben wij nieuw beleid vastgesteld over privacy en een veilig sportklimaat binnen onze vereniging.

Hieronder vindt u informatie over hoe wij hier als vereniging mee omgaan. 

Omgaan met Privacy

BELEID 2018

Veilig Sportklimaat

BELEID 2018